Vuoden sotilasperinneteko ja -kirja

2017

Vuoden sotilasperinneteko: PhD Antti Matikkalan teokset Kunnian ruletti ja Suomen Valkoisen Ruusun ja Somen Leijonan ritarikunnat

2015

Vuoden sotilasperinnekirja: Talvisodan asevelimerkit (Matti Allonen & Veli Nykänen, Docendo, Jyväskylä 2015)

2014

Vuoden sotilasperinneteko: Suojeluskuntajärjestön ja Lotta Svärdin historiaa esittelevä verkkosivusto (Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin Perinteiden Liitto)

2013

Vuoden sotilasperinneteko: Sodanaikaisten SA-kuvien julkaiseminen Internetissä ja niiden vapaa käyttö

2008

Vuoden sotilasperinneteko: Puolustusvoimien perinteiden taltiointi ja julkaiseminen

Vuoden sotilasperinnekirja: Heikki Tiilikainen, Tsaarin amiraali – suomalainen Oscar von Kraemer. (Atlasart, Helsinki 2008)

2007

Vuoden sotilasperinneteko: Rajavartiolaitoksen ja sodanajan rajajoukkojen perinnetyö.

Vuoden sotilasperinnekirja: Heino Relvik, Merivoimien Suomen-pojat. (Suomenpoikien-perinneyhdistys 2007)

2006

Vuoden sotilasperinneteko: Everstiluutnantti Jarmo Nieminen monipuolisesta ja kokonaisvaltaisesta Santahamina-projektista

Vuoden sotilasperinnekirja:Jukka Vuolio, Soi raikuen torvet ja rummut. Suomen sotilasmusiikin perinteitä sanoin, kuvin ja sävelin. (Kaartin Jääkärirykmentin Kilta, Helsinki 2006)

2005

Vuoden sotilasperinneteko: “Sota-arkiston ystävät” vapaaehtoistyöstä sodanaikaisten asiakirjojen järjestelyssä.

Vuoden sotilasperinnekirja:Pekka Allonen, Reservin aliupseerina Suomessa. (Suomalasien Kirjallisuuden Seura, Helsinki 2005)

2004

Vuoden sotilasperinneteko: Filosofian maisteri Risto Pehkosen laatima, kouluille tarkoitettu tietokonepohjainen esitys, jossa havainnollistetaan autonomian ajan eli ns. vanhan sotaväen toimintaa Iisalmen alueella.

Vuoden sotilasperinnekirja: Juha E. Tetri, Suomen puolustusvoimien joukkojen tunnuksia ja asevelimerkkejä 1941-1945. (Antikvariaatti Sepon Penni, Helsinki 2004)

2003

Vuoden sotilasperinnekirja: Erkki Marttila, Rannikkotykistörykmentti 3:n maisemissa. (Saaristomeren Meripuolustusalue, Turku 2003)